HomeBack MailMap
 
English
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ԻՆՉՊԵՍ ՄԵԶ ԳՏՆԵԼ
ԹԵԺ ԳԻԾ` 077 85-99-66
Դիտորդական խմբի գործունեության հիմնական սկզբունքներն են …
♦ Տեղեկության գաղտնիության ապահովում
♦ Նվիրվածություն մարդու իրավունքների հիմնարար
   արժեքներին
♦ Լինել անկախ և չեզոք
♦ Լինել օբյեկտիվ և կատարել ճիշտ դատողություն
♦ Լինել արհեստավարժ և կառուցողական
♦ Լինել հետևողական և համբերատար
♦ Հարգել ՁՊՎ-ների վարչակազմին
♦ Ցուցաբերել ձերբակալված կամ կալանավորված անձանց
   նկատմամբ հարգանք
♦ Լինել վստահելի թե ձերբակլաված կամ կալանավորված
   անձանց և թե ՁՊՎ-ի վարչակազմի կողմից
 Նորություններ
17.07.2018
Հերթական հանդիպում քննարկումը ՀՀ ոստիկանությունում
02.07.2018
Հայտարարություն
04.06.2018
Ընթացիկ հայտարարություն
ՀՀ ոստիկանության ՁՊՎ-ներ
  Քարտեզում նշված են  ՀՀ  այն քաղաքները, որտեղ առկա են ՀՀ ոստիկանության ՁՊՎ-ներ:
Կայքը գործում է Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ
Հայաստանյան գրասենյակի հովանավորությամբ
www.google.com/analytics
723447
714161