HomeBack MailMap
 
English
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ԻՆՉՊԵՍ ՄԵԶ ԳՏՆԵԼ
ԹԵԺ ԳԻԾ` 077 85-99-66
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
 Պատմություն
 Ներքին կանոնակարգ
 Էթիկայի կանոններ
 Նպատակները
 Անդամների մասին
  Փորձագետի ներգրավման կարգ
 Փորձագետներ
 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
 Տարեկան հաշվետվություն
 2006թ-ի Տարեկան հաշվետվություն
 2008թ-ի Տարեկան հաշվետվություն
 2009թ-ի Տարեկան հաշվետվություն
 2010թ-ի Տարեկան հաշվետվություն
 2011թ-ի Տարեկան հաշվետվություն
 2012թ-ի Տարեկան հաշվետվություն
 2013թ-ի Տարեկան հաշվետվություն
 2014թ-ի. Տարեկան Հաշվետվություն
 2015թ-ի Տարեկան հաշվետվություն
 Ընթացիկ հաշվետվություն
 2009թ-ի Ընթացիկ հաշվետվություն
 2010 թ-ի Ընթացիկ հաշվետվություն
 2011թ-ի Ընթացիկ հաշվետվություն
 2012թ-ի Ընթացիկ հաշվետվություն
 2013թ-ի Ընթացիկ հաշվետվություն
 2014թ-ի Ընթացիկ հաշվետվություն
 2015 թ-ի Ընթացիկ հաշվետվություն
 2016 թ-ի Ընթացիկ հաշվետվություն
 2017 թ-ի Ընթացիկ հաշվետվություն
 2018թ-ի Ընթացիկ հաշվետվություն
 2018-ի ընթացիք հաշվետվություն
 ......
 2018-ի ընթացիկ հաշվետվություն
 2018-ի ընթացիկ հաշվետվություն
 2018-ի ընթացիկ հաշվետվություն
 Այլ հրատարակումներ
 ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ՀՀ սահմանադրություն
 ՀՀ օրենքներ
 Որոշումներ
 Հրամաններ
 Միջազգային նորմեր
 ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 Նորություններ
 Գրանցվել նորություններին
 Մամուլը մեր մասին
 ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ
 2014 թ-ի այցելություններ
 Երևան քաղաքի ՁՊՎ
 ......
 Կապանի ՁՊՎ
 Մեղրիի ՁՊՎ
 Գորիսի ՁՊՎ
 Սիսյանի ՁՊՎ
 դգդֆգ
 Կապանի ՁՊՎ
 Երևան քաղաքի ՁՊՎ
 ՀՀ Սյունիքի մարզ
 Սիսիանի ՁՊՎ
 Կապանի ՁՊՎ
 Մեղրիի ՁՊՎ
 Գորիսի ՁՊՎ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ
 Գավառի ՁՊՎ
 Ճամբարակի ՁՊՎ
 Մարտունու ՁՊՎ
 Սևանի ՁՊՎ
 Վարդենիսի ՁՊՎ
 ՀՀ Կոտայքի մարզ
 Կոտայքի ՁՊՎ
 Հրազդանի ՁՊՎ
 Նաիրիի ՁՊՎ
 Չարենցավան ՁՊՎ
 ՀՀ Շիրակի մարզ
 Արթիկի ՁՊՎ
 Մուշի ՁՊՎ
 Ախուրյանի ՁՊՎ
 Մարալիկի ՁՊՎ
 ՀՀ Արագածոտնի մարզ
 Աշտարակի ՁՊՎ
 Ապարանի ՁՊՎ
 Թալինի ՁՊՎ
 ՀՀ Լոռու մարզ
 Տարոնի ՁՊՎ
 Թումանյանի ՁՊՎ
 Սպիտակի ՁՊՎ
 Կալինինոյի ՁՊՎ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ
 Արմավիրի ՁՊՎ
 Վաղարշապատի ՁՊՎ
 ՀՀ Արարատի մարզ
 Արարատի ՁՊՎ
 Արտաշատի ՁՊՎ
 Մասիսի ՁՊՎ
 ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ
 Վայքի ՁՊՎ
 Եղեգնաձոր ՁՊՎ
 ՀՀ Տավուշի մարզ
 Դիլիջանի ՁՊՎ
 Իջևանի ՁՊՎ
 Նոյեմբերյանի ՁՊՎ
 Տավուշի ՁՊՎ
 ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ
 Հանդիպումներ
 ՄԱԿ-ի գրասենյակ
 Ավստրիա
 Թիբիլիսի 2009
 Թիբիլիսի 2012
 Միջոցառումներ
 2008թ.հաշվետվության ներկայացում
 2009թ. հաշվետվության ներկայացում
 2010թ. հաշվետվության ներկայացում
 Խաղաղ հավաքների ազատության մոնիթորիիգ Հայաստանում
 «Քաղաքացիական հասարակություն» ֆորում
 2011թ-ի հաշվետվության ներկայացում
 2012թ. հաշվետվության ներկայացում
 Բաց քննարկում՝ՀՀ ոստիկանության կողմից ստեղծված արհեստական խոչընդոտների մասին
 Սեմեինարներ
 Սեմինար 14-15.04.2015
 Ծաղկաձոր 25.04.2010
 Ծաղկաձոր 03.10.2011
 Դասընթաց ՝ 11.05.2015
 Սեմինար-դասընթաց
 Սեմինար
 ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
 ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ
 ԻՆՉՊԵՍ ՄԵԶ ԳՏՆԵԼ

Կայքը գործում է Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ
Հայաստանյան գրասենյակի հովանավորությամբ
www.google.com/analytics
723449
714163