HomeBack MailMap
 
English
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ԻՆՉՊԵՍ ՄԵԶ ԳՏՆԵԼ
ԹԵԺ ԳԻԾ` 077 85-99-66
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ ՀՀ Արարատի մարզ Մասիսի ՁՊՎ
    
Դիտորդական խմբի կողմից 2017թ-ի հոկտեմբեր ամսին այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի սննդի տաքացման սենյակը:

Դիտորդական խմբի կողմից 2017թ-ի հոկտեմբեր ամսին այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի սանհանգույցը:

Դիտորդական խմբի կողմից 2017թ-ի հոկտեմբեր ամսին այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի դեղարկղը:

Դիտորդական խմբի կողմից 2017թ-ի հոկտեմբեր ամսին այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի բուժսենյակը:

Դիտորդական խմբի կողմից 2017թ-ի հոկտեմբեր ամսին այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի տեսակցության սենյակը:

11.05.2016թ.

Դիտորդական խմբի կողմից 09.05.2016թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի տեսակցության սենյակը:

11.05.2016թ.

Դիտորդական խմբի կողմից 09.05.2016թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի զբոսաբակը:

11.05.2016թ.

Դիտորդական խմբի կողմից 09.05.2016թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի քննչական սենյակը:

11.05.2016թ.

Դիտորդական խմբի կողմից 09.05.2016թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի սանհանգույցը:

11.05.2016թ.

Դիտորդական խմբի կողմից 09.05.2016թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի սննդի տաքացման սենյակը:

11.05.2016թ.

Դիտորդական խմբի կողմից 09.05.2016թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի բուժսենյակը:

11.05.2016թ.

Դիտորդական խմբի կողմից 09.05.2016թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի խուցը:

05.02.2016

Դիտորդական խմբի կողմից 29.01.2016թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի հերթապահ ոստիկանի սենյակը:

05.02.2016

Դիտորդական խմբի կողմից 29.01.2016թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի սանհանգույցը:

05.02.2016

Դիտորդական խմբի կողմից 29.01.2016թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Արարատի ՄՎ Մասիսի ՁՊՎ-ի սննդի տաքացման սենյակի սպասքը:


1 2 3 4 ... >>>
Կայքը գործում է Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ
Հայաստանյան գրասենյակի հովանավորությամբ
www.google.com/analytics
723393
714107