HomeBack MailMap
 
English
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ԻՆՉՊԵՍ ՄԵԶ ԳՏՆԵԼ
ԹԵԺ ԳԻԾ` 077 85-99-66
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Միջազգային նորմեր
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

29.05.2010 Law.112.pdf           
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

 ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ  ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ 

04,11,1950 Law.99.pdf           
ՄԱԿ-Ի ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՍԱՄԲԼԵԱ

միջազգային դաշնագիր
քաղաքացիական եվ քաղաքական իրավունքների մասին

16,12,1966 Law.100.pdf           
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ -ՄԱԿ

 Խոշտանգումների եվ այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ Կոնվենցիայի կամընտիր Արձանագրություն

14.10.2006 Law.102.pdf           
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ -ՄԱԿ

բանտարկյալների հետ վարվեցողության նվազագույն ստանդարտ  կանոններ

30.08.1955 Law.103.pdf           
ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԵԱՀԽ-Ի ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇԻ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈՊԵՆՀԱԳԵՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

29.06.1990 Law.104.pdf           
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ -ՄԱԿ

ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ԴԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

07.09.1990 Law.105.pdf           
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ -ՄԱԿ

ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

 

Law.106.pdf           
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ, ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

19.02.2005 Law.107.pdf           
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐ

23.06.1993 Law.108.pdf           
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ -ՄԱԿ

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

07.04.2007 Law.109.pdf           
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Համագործակցության համաձայնագիր

 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ԵՎ Միավորված ազգերի փախստականների գծով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի միջԵՎ

06.04.2006 Law.110.pdf           
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ -ՄԱԿ

հանցագործությունների եվ իշխանության չարաշահման զոհերի հանդեպ արդարադատության հիմնարար սկզբունքների

  հռչակագիր

29.11.1985 Law.111.pdf           
Կայքը գործում է Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ
Հայաստանյան գրասենյակի հովանավորությամբ
www.google.com/analytics
723398
714112