HomeBack MailMap
 
English
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ԻՆՉՊԵՍ ՄԵԶ ԳՏՆԵԼ
ԹԵԺ ԳԻԾ` 077 85-99-66
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ ՀՀ Կոտայքի մարզ Չարենցավան ՁՊՎ
    
19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-ի դեղորայքի արկղը:

19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-ի զբոսաբակի ծածկը գտնվում էր ձյան շերտի տակ, որի արդյունքում խցեր բնական լուսավորություն չի թափանցում:

19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-ի լոգարանի  հակասանիտարահիգիենիկ վիճակը :

19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-ի զուգարանի  հակասանիտարահիգիենիկ վիճակը :

19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-ի զուգարանի  հակասանիտարահիգիենիկ վիճակը :

19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-ի տեսակցության սենյակը:

19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-ի խցի անկանոն վիճակը:

19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-ի խցի փտած հատակը:

19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-ի խցի օգտագործման ոչ պիտանի լվացարանը:

19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-ի խուցը:

19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-ի խցի փտած հատակը:

19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-ի խցի փտած հատակը:

19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-իբնական լուսավորությունից զուրկ խուցը:

19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-ի հակահիգենիկ  վիճակում գտնվող ճաշասենյակը:

19.01.2010

Դիտորդական խմբի կողմից 19.01.2010 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Կոտայքի  ՄՎ  Չարենցավանի ՁՊՎ-ի հակահիգենիկ  վիճակում գտնվող ճաշասենյակը:

Կայքը գործում է Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ
Հայաստանյան գրասենյակի հովանավորությամբ
www.google.com/analytics
723417
714131