HomeBack MailMap
 
English
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ԻՆՉՊԵՍ ՄԵԶ ԳՏՆԵԼ
ԹԵԺ ԳԻԾ` 077 85-99-66
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ ՀՀ Շիրակի մարզ Ախուրյանի ՁՊՎ
    
28.05.2015

  Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի զբոսաբակը: 

28.05.2015

  Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի զուգարանը: 

28.05.2015

  Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի ճաշասենյակում առկա սպասքը: 

  Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի խուցը: 

28.05.2015

  Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի խուցը: 

28.05.2015

  Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի ճաշասենյակը: 

28.05.2015

 Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի տեսակցության սենյակը, որը համատեղված է բուժսենյակի հետ:  

28.05.2015

 Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Ախուրյանի ՁՊՎ-ի խցում առկա կեղտոտ սպիտակեղենը: 

28.05.2015

 Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Ախուրյանի ՁՊՎ-ի ճաշասենյակում առկա սպասքը: 

28.05.2015

 Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Ախուրյանի ՁՊՎ-ի խցում առկա կեղտոտ բարձի երեսը: 

28.05.2015

 Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Ախուրյանի ՁՊՎ-ի խուցը:

28.05.2015

 Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Ախուրյանի ՁՊՎ-ի խցի հակահիգիենիկ լվացարանը: 

28.05.2015

 Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Ախուրյանի ՁՊՎ-ի խուցը, որը օգտագործվում էր որպես պահեստ: 

28.05.2015

 Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Ախուրյանի ՁՊՎ-ի սանհանգույցը: 

28.05.2015

 Դիտորդական խմբի կողմից 27-28.05.2015թ-ի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Ախուրյանի ՁՊՎ-ի զբոսաբակը: 


1 2 3 4 ... >>>
Կայքը գործում է Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ
Հայաստանյան գրասենյակի հովանավորությամբ
www.google.com/analytics
723454
714168