HomeBack MailMap
 
English
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ԻՆՉՊԵՍ ՄԵԶ ԳՏՆԵԼ
ԹԵԺ ԳԻԾ` 077 85-99-66
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ ՀՀ Շիրակի մարզ Մարալիկի ՁՊՎ
    
18.08.2012

    Դիտորդական խմբի կողմից 16-17.08.2012 թվականի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Անիի ՁՊՎ-ի քննչական սենյակը, որը նույնպես ամբողջությամբ գտնվում էր խոնավ վիճակում: 

18.08.2012

  Դիտորդական խմբի կողմից 16-17.08.2012 թվականի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Անիի ՁՊՎ-ի ճաշասենյակը: 

18.08.2012

  Դիտորդական խմբի կողմից 16-17.08.2012 թվականի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Անիի ՁՊՎ-ի զուգարանը: 

18.08.2012

  Դիտորդական խմբի կողմից 16-17.08.2012 թվականի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Անիի ՁՊՎ-ի խուցը, ամբողջությամբ խոնավ վիճակում, որի հետևանքով ամբողջ խուցը պատվել է սնկերով: 

18.08.2012

  Դիտորդական խմբի կողմից 16-17.08.2012 թվականի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Անիի ՁՊՎ-ի խուցը, ամբողջությամբ խոնավ վիճակում, որի հետևանքով ամբողջ խուցը պատվել է սնկերով: 

18.08.2012

Դիտորդական խմբի կողմից 16-17.08.2012 թվականի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Անիի ՁՊՎ-ի խուցը, ամբողջությամբ խոնավ վիճակում, որի հետևանքով ամբողջ խուցը պատվել է սնկերով: 

18.08.2012

      Դիտորդական խմբի կողմից 16-17.08.2012 թվականի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Անիի ՁՊՎ-ի խուցը, ամբողջությամբ խոնավ վիճակում: 

18.08.2012

      Դիտորդական խմբի կողմից 16-17.08.2012 թվականի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Անիի ՁՊՎ-ի խուցը, ամբողջությամբ խոնավ վիճակում: 

18.08.2012

    Դիտորդական խմբի կողմից 16-17.08.2012 թվականի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Անիի ՁՊՎ-ի խուցը, ամբողջությամբ խոնավ վիճակում: 

18.08.2012

    Դիտորդական խմբի կողմից 16-17.08.2012 թվականի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Անիի ՁՊՎ-ի խուցը: 

18.08.2012

  Դիտորդական խմբի կողմից 16-17.08.2012 թվականի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Անիի ՁՊՎ-ի խուցը: 

18.08.2012

Դիտորդական խմբի կողմից 16-17.08.2012 թվականի այցելության ընթացքում արձանագրած ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Անիի ՁՊՎ-ի տեսակցության սենյակը: 

14.08.2011

Դիտորդական խմբի կողմից 14.08.2011 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Շիրակի  ՄՎ  Մարալիկի ՁՊՎ-ի սանհանգույցը:

14.08.2011

Դիտորդական խմբի կողմից 14.08.2011 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Շիրակի  ՄՎ  Մարալիկի ՁՊՎ-ի սանհանգույցը:

14.08.2011

Դիտորդական խմբի կողմից 14.08.2011 թվականի այցելության ընթացքում  արձանագրած ՀՀ ոստիկանության  Շիրակի  ՄՎ  Մարալիկի ՁՊՎ-ի ճաշասենյակը:


1 2 3 4 ... >>>
Կայքը գործում է Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ
Հայաստանյան գրասենյակի հովանավորությամբ
www.google.com/analytics
723460
714174