HomeBack MailMap
 
English
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ
ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ԻՆՉՊԵՍ ՄԵԶ ԳՏՆԵԼ
ԹԵԺ ԳԻԾ` 077 85-99-66
ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՁՊՎ-ՆԵՐ ՀՀ Լոռու մարզ Սպիտակի ՁՊՎ
    

  Դիտորդական խմբի կողմից հունիս ամսին կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի սանհանգույցը

  Դիտորդական խմբի կողմից հունիս ամսին կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի սննդի տաքացման սենյակը

  Դիտորդական խմբի կողմից հունիս ամսին կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի սննդի տաքացման սենյակում առկա սպասքը

  Դիտորդական խմբի կողմից հունիս ամսին կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի սննդի տաքացման սենյակում առկա սպասքը

 Դիտորդական խմբի կողմից հունիս ամսին կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի սննդի տաքացման սենյակը

      Դիտորդական խմբի կողմից հունիս ամսին կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի խուցը

11.06.2016

     Դիտորդական խմբի կողմից հունիս ամսին կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի խուցը

     Դիտորդական խմբի կողմից հունիս ամսին կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի բուժսենյակը, որը համատեղ է տեսակցության սենյակի հետ

11.06.2016

     Դիտորդական խմբի կողմից հունիս ամսին կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի բուժսենյակում առկա դեղորայքը

    Դիտորդական խմբի կողմից հունիս ամսին կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի ՁՊՎ-ի տեսակցության սենյակը, որը համատեղ է բուժսենյակի հետ

18.04.2016թ.

  Դիտորդական խմբի կողմից 11.04.2016թ. կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի  ՁՊՎ-ի սննդի տաքացման սենյակը:

18.04.2016թ.

  Դիտորդական խմբի կողմից 11.04.2016թ. կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի  ՁՊՎ-ի զբոսաբակը:

18.04.2016թ.

  Դիտորդական խմբի կողմից 11.04.2016թ. կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի  ՁՊՎ-ի զբոսաբակը:

18.04.2016թ.

  Դիտորդական խմբի կողմից 11.04.2016թ. կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի  ՁՊՎ-ի խուցը:

18.04.2016թ.

 Դիտորդական խմբի կողմից 11.04.2016թ. կատարած այցելության ընթացքում արձանագրված ՀՀ ոստիկանության  Լոռու ՄՎ Սպիտակի  ՁՊՎ-ի սննդի տաքացման սենյակը:


1 2 3 4 ... >>>
Կայքը գործում է Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամ
Հայաստանյան գրասենյակի հովանավորությամբ
www.google.com/analytics
723472
714186